Artykuł

Zawód nauczyciela

Zawód nauczyciela należy do jednych z najstarszych zawodów świata. Niewątpliwie jest on trudny, wymagający, przeznaczony dla osób niezwykle cierpliwych i odpowiedzialnych. To właśnie od nauczyciela w dużym stopniu zależy, jaką drogą zawodową pójdą w przyszłości młodzi ludzie, na ich barkach spoczywa także misja wychowawcza. Jest to niewątpliwie jeden z piękniejszych zawodów, ale nie jest przeznaczony dla wszystkich.

Najważniejsze tutaj jest powołanie, umiejętność pracy z dziećmi, cierpliwość. Trzeba także pamiętać, że nauczyciel nie pracuje tylko w szkole. Do jego obowiązków należy także sumienne przygotowanie się do lekcji, sporządzenie scenariusza do każdych zajęć, sprawdzanie testów, klasówek, sporządzanie ramowych planów nauczania dla danego przedmiotu oraz uczęszczanie na rady pedagogiczne. Jak widzimy to nie tylko prestiż, lecz także nie lada obowiązek. Dlatego każdy, kto rozważa możliwość pracy w szkole, powinien dobrze się zastanowić, czy będzie czuł się w tym zawodzie dobrze.

Zawód nauczyciela wiąże się także z dużym stresem

W stosunku do nauczycieli i wychowawców istnieją bowiem bardzo duże oczekiwania społeczne. Zawód nauczyciela jest w każdej farmacji ustrojowej państwa na cenzurowanym, przy czym w odniesieniu do zawodu nauczyciela w Polsce wymagania te nie są od lat powojennym zgodne ze statusem społecznym tego zawodu i zwłaszcza ostatnio i wiążą się z wyjątkowo niskim statusem ekonomicznym. Jednocześnie wypracowanie sobie szacunku i autorytetu u uczniów jest bardzo trudne. Niemniej jednak zawód ten mimo stresu, odpowiedzialności, może przynieść dużo satysfakcji.