Artykuł

Kiedy warto zdecydować się na outsourcing w branży IT?

Prawie każdej firmie która prowadzi swoją działalność za pośrednictwem sieci Internet może być potrzebny dział IT. Oczywiście to od profilu przedsiębiorstwa zależy, jakie obowiązki mieliby informatycy. Ale czy każda z firm koniecznie potrzebuje ich na stałe?

Własna działalność gospodarcza bez witryny internetowej prawdopodobne nie miałaby zbyt wielu klientów we współczesnym, coraz bardziej wirtualnym świecie. To, czy dział IT ulokowany na stałe w placówce jest niezbędny zależy głównie od profilu firmy, ale także od poglądów zarządu i głównych osób decyzyjnych. W niektórych przedsiębiorstwach, informatycy serwisowaliby komputery i zajmowaliby się doraźnymi pracami administratorskimi. W innych byliby niezbędni do normalnego funkcjonowania oferowanych produktów. Coraz większą popularność zyskują firmy oferujące outsourcing usług IT, szczególnie wśród właścicieli małych przedsiębiorstw, a także takich spółek, których funkcjonowanie na rynku nie wymaga stacjonarnego departamentu informatycznego.

Czym jest outsourcing?

Outsourcing, najprościej ujmując, jest strategią biznesową polegającą na zlecaniu wykonania określonych czynności podmiotom zewnętrznym. Zamiast zatrudniać odpowiednio przeszkolonego pracownika, który mógłby być potrzebny tylko do wykonania części jakiegoś zlecenia, wykorzystując outsourcing można go wynająć do jego wykonania. Jeżeli profil działalności firmy nie wymaga zatrudniania na pełen etat informatyków, strategia wynajęcia ich usług pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych, które można spożytkować na potrzebniejsze wydatki.

Kiedy outsourcing w branży IT się opłaca?

Jak zostało już napisane, outsourcing polega na wynajęciu kompetentnego pracownika, którego zatrudnienie na stałe nie jest konieczne. Na skorzystanie z tego typu usług najczęściej decydują się właściciele małych firm, którzy chcą zminimalizować początkowe wydatki, a także przedsiębiorstwa, które nie wymagają do poprawnego funkcjonowania na rynku stale zatrudnionego działu IT. Nie jest trudno znaleźć także firmę świadczącą usługi z zakresu szeroko rozumianej informatyki, która chętnie korzysta z umiejętności wynajętych pracowników. Dzieje się tak najczęściej, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje pracownika wykształconego w zakresie odbiegającym od profilu świadczonych usług. Outsourcing ma wiele zalet. Wynajęci pracownicy bardziej dotrzymują terminów, sprawniej pracują i są dostępni, kiedy są potrzebni.

Zobacz także: Administracja serwerami