Artykuł

Jakie są zawody

Zawody można podzielić w zależności od wielu czynników, np. od rodzaju uzdolnień (humanistyczne, ścisłe, artystyczne, rzemieślnicze) lub przeznaczenia. Jeśli chodzi o zawody, które przeznaczone są dla osób z umiejętnościami i wykształceniem humanistycznym, wskazać należy wszystkie zawody dziennikarskie, pisarzy, redaktorów, socjologów, politologów itd. Do tej grupy można zaliczyć również wszelkie zawody związane z pedagogiką.

Podstawowe grupy zawodów

Zawody artystyczne wymagają zdolności w tym kierunku i najczęściej szybko się w takich zawodach odnajduje już człowiek młody, w którym odkrywany jest artystyczny talent. Takie zawody to malarz, rysownik, ilustrator, grafik, rzeźbiarz, architekt, fotograf i inne, do których należy mieć wyjątkowe zdolności.

Inną grupą zawodów są zawody ekonomiczne, których coraz więcej na rynku pracy, ponieważ jest na nie zapotrzebowanie. To bankierzy, specjaliści od rachunkowości, ekonomiści i wszystkie pozostałe zawody związane z ekonomią. Grupą zawodów jest również grupa związana z administracją, wszelkie zawody urzędnicze, prawnicy.

Istnieje też spora grupa zawodów medycznych, począwszy od opiekuna medycznego, pielęgniarek, przez lekarzy i rehabilitantów. Do takiego zawodu trzeba mieć powołanie i odpowiednie umiejętności.

Praca na własny rachunek

Kolejną z grup jest grupa zawodów handlowych, reklamowych, marketingowców, sprzedawców i przedsiębiorców, którzy zazwyczaj pracują na własny rachunek. Są to zawody, w których również można się kształcić na odpowiednich kierunkach studiów wyższych.