Artykuł

Jaką szkołę wybrać po gimnazjum

Gimnazjum i jego koniec to czas podejmowania pierwszych samodzielnych decyzji, dotyczących własnego zawodu i wykształcenia. Może to być bowiem ważna decyzja w kwestii dalszego zawodu i ścieżki kariery, jaką obierze młody człowiek.

Jak wybierać?

Aby wybrać dobrze, trzeba wspólnie z dzieckiem zastanowić się jakie są jego ambicje, zainteresowania i zdolności. Bowiem od tego można uzależnić przyszłą karierę dziecka. Dziecko w tym wieku jest już w stanie sprecyzować co go interesuje, w czym chciałby się kształcić i na co położyć nacisk.

Predyspozycje dzieci w tym wieku różnią się od siebie i pod tym kątem należy dokonywać wyboru

Młody człowiek najczęściej podejmuje takie decyzje już na etapie wyboru szkoły średniej i wie w czym czuje się na tyle dobry, żeby się z łatwością rozwijać. Osoby o umysłach ścisłych przygotowują się do zawodów technicznych, wymagających dużej koncentracji uwagi i skupienia, osoby o naturze humanisty wybierają zawody wymagające kreatywności, twórczego myślenia, rozmachu.

Można się kierować wieloma pobudkami.

Niektórzy będą wybierali szkołę ze względu na prestiż i możliwości dostania się na studia po jej ukończeniu

Należy jednak pamiętać, że sam prestiż szkoły nie daje gwarancji dobrego zawodu i nie zagwarantuje niczego, jeśli dziecko będzie leniwe czy nie da sobie rady.

Najważniejsza jest ciężka praca aby osiągnąć sukces

Nie predyspozycje zawodowe ani inne czynniki środowiskowe, ale przede wszystkim praca włożona w uzyskanie zawodu i rozpoczęcie kariery w nim. Nie należy się więc przejmować testami ani innymi wskaźnikami tego typu, ponieważ najważniejsze jest to co chcemy osiągnąć i ambicje.

Niedobrze, jeśli przy wyborze szkoły po gimnazjum dziecko kieruje się ambicjami i chęciami rodziców, ignoruje natomiast swoje własne potrzeby i chęci co szkoły.

Należy pamiętać, że nawet określony profil szkoły średniej nie determinuje jeszcze późniejszych wyborów, chociaż na pewno je ułatwia