Artykuł

Co to jest wiskozymetr? Zastosowanie w przemyśle

Czym jest wiskozymetr? Jakie są jego rodzaje?

Wiskozymetr zwany również lepkościomierzem to narzędzie miernicze, którego przeznaczeniem jest pomiar lepkości cieczy. Najczęściej stosowane wiskozymetry w miernictwie przemysłowym to lepkościomierze rotacyjne, w których to miarą lepkości jest wartość siły działającej między cylindrem zewnętrznym i wewnętrznym. Oba cylindry są współosiowe i pierwszy z nich obraca się względem drugiego. Innym rodzajem wiskozymetru jest reowiskozymetr, którego miarą lepkości jest prędkość opadania kulki o znanej gęstości i wymiarach. Ten rodzaj wiskozymetrów wykorzystuje prawo Stokesa, które określa siłę oporu ciała o kształcie kuli. Stosuje się również lepkościomierze porównawcze, które służą do wyznaczania lepkości względnej. Tym rodzajem wiskozymetru wyznacza się lepkość substancji względem innej substancji o znanej lepkości. Do pomiaru lepkości względnej służy również lejek Marsha lub kubek wpływowy stosowany w szczególności w poligrafii. Wspomniane wyżej narzędzia są niewielkie, mają specjalnie dostosowane do przyrządu kształty i posiadają znormalizowane otwory. Naczynia te napełnia się cieczą, a lepkość wyznacza się w ustalonej temperaturze. Duża funkcjonalność wiskozymetrów sprawia, że są wykorzystywane w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, petrochemiczny, papierniczym, a także przetwórstwie celulozy.

Wiskozymetr w przemyśle

Lepkościomierze to narzędzia nieocenione w procesach przemysłowych, w których to występuje przepływ płynów. Stosuje się go do pomiarów i kontroli produktów farmaceutycznych lub rafinacji, które to muszą sprostać różnym wymaganiom i standardom. Zalety wiskozymetrów zauważa się szczególnie w przypadku ciągłości pomiarów oraz możliwości natychmiastowej kontroli jakości danych produktów. Niestety w przypadku innych procesów przemysłowych było to niemożliwe do uzyskania ze względu na zbyt długi czas między pobieraniem próbki a pomiarem i otrzymaniem wyniku. Obecnie stosowane pomiary lepkości w przemyśle są tak naprawdę zautomatyzowaną wersją metod laboratoryjnych. Wybierając wiskozymetr do zastosowań przemysłowych, warto kierować się kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest m.in. rodzaj mierzonego płynu. W przypadku płynów newtonowskich dobrym rozwiązaniem są wiskozymetry kapilarne. Są tanim i prostym w użytkowaniu rozwiązaniem, ale niestety nie są zbyt dokładne. Do pomiaru lepkości kinematycznej warto zastosować lepkościomierze wibracyjne. Ich koszt jest stosunkowo wysoki, jednak późniejsze użytkowanie jest tanie i zadowalające. Od pewnego czasu zaczęto stosować również wiskozymetry akustyczne, które pozwalają uzyskać dokładne wyniki i są uniwersalne, a ponadto umożliwiają wykonywanie pomiaru lepkości w czasie rzeczywistym.