Artykuł

Faktoring z regresem – dlaczego warto na niego postawić?

Faktoring z każdym rokiem zdobywa coraz większe uznanie wśród polskich przedsiębiorców. Jednymi z najczęściej stosowanych rodzajów faktoringu w Polsce jest faktoring z regresem oraz faktoringu bez regresu. Czytaj dalej i sprawdź, jakie korzyści niosą ze sobą usługi faktoringowe w postaci faktoringu bez regresu.

Faktoring z regresem, zwany również faktoringiem niepełnym, pozwala cieszyć się z gotówki, która w normalnych warunkach byłaby zamrożona na fakturach z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorstwa zyskują wsparcie w poprawie płynności finansowej i mogą stać się bardziej konkurencyjnymi graczami na rynku.

Faktoring z regresem – na czym polega?

Faktoring z regresem (faktoring niepełny) jest popularną usługą finansową wśród przedsiębiorstw, które w swej działalności realizują sprzedaż z odroczonym terminem płatności i chcą pozyskać środki obrotowe na dowolny cel.

Usługa faktoringowa w postaci faktoringu z regresem, wymaga wystąpienia trzech podmiotów: faktora, faktoranta oraz kontrahentów. Faktor to instytucja finansowa, która oferuje usługi faktoringowe. Natomiast faktorant to klient faktora (przedsiębiorstwo korzystające z usług faktoringowych). Kontrahenci to klienci faktoranta, którzy nabywają od niego określone towary lub usługi z odroczonym terminem płatności.

W ramach usługi faktoringu z regresem, przedsiębiorstwo po zrealizowanej sprzedaży wysyła kopię faktury swojemu faktorowi, który po krótkiej analizie może wypłacić nawet 90 procent wartości konkretnej sprzedaży. Wypłata w tej wysokości jest nazywana zaliczką i może zostać przelana na konto faktora już po 24 godzinach od momentu przekazania dokumentu potwierdzającego sprzedaż swojemu faktorowi.

Pozostała część faktury, pomniejszona o koszty usługi faktoringowej, zostaje przelana na konto faktoranta w terminie płatności, widniejącym na dokumencie sprzedaży. Jeśli kontrahent faktoranta nie wykona płatności w terminie lub okaże się niewypłacalny, konieczne będzie samodzielne dochodzenie do roszczeń i uiszczenie opłat względem faktora przez faktoranta.

Faktoring z regresem – co daje?

Warto pamiętać, że faktoring z regresem pozwala pozyskać gotówkę, z której w normalnych warunkach, faktorant nie mógłby skorzystać. Warto dodać, że zarówno zaliczkę, jak i całą kwotę wypłaty, może przeznaczyć na dowolny cel. Dzięki temu, środki finansowe faktorant może przeznaczyć np. na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, spłaty rat leasingowych czy zapłatę należności względem Urzędu Skarbowego lub ZUS.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Z usługi faktoringowej w postaci faktoringu bez regresu może skorzystać każda firma, która w swej działalności realizuje sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Warto wspomnieć, że warunkiem umożliwiającym realizację usługi faktoringowej przez faktora jest współpraca faktoranta ze stałym gronem odbiorców.