Artykuł

Autorytet nauczyciela

Żyjemy w czasach, w których coraz częściej upada prestiż zawodów, które kiedyś cieszyły się szacunkiem wśród społeczeństwa.

Coraz trudniej w dzisiejszym świecie być dobrym nauczycielem, który cieszyłby się autorytetem wśród uczniów. Największe szanse na efektywną współpracę z dziećmi i młodzieżą ma nauczyciel, który ma naturalne skłonności do pracy w tym zawodzie. Lubi swoją pracę, swój przedmiot i uczniów, z którymi spotyka się na co dzień, jest więc prawdziwym nauczycielem z powołania.

Nauczyciel, któremu zależy na szacunku wśród uczniów, nie może sobie pozwolić na zbyt duże rozluźnienie atmosfery i zbyt swobodne kontakty ze swoimi podopiecznymi. Uczniowie nie mogą traktować nauczyciela jak kolegę. Nauczyciel musi być wymagający, a przy tym uczciwy w stosunku do wszystkich swoich podopiecznych. Spostrzeżenie to potwierdza fakt, że po latach lepiej wspominamy tych nauczycieli, którzy byli wymagający niż tych, na których lekcjach mogliśmy sobie pozwolić niemal na wszystko. Przy wprowadzaniu dyscypliny nauczyciel nie może zapominać o szacunku, który powinien okazywać swoim podopiecznym oraz umiejętności przystosowania się do trudnych sytuacji.

Praca nauczyciela obejmuje nie tylko czas spędzany w szkole. To również wysiłek włożony w odpowiednie przygotowanie się do prowadzonych lekcji, a także czas poświęcony na sprawdzanie sprawdzianów i prac domowych. Taki zakres obowiązków wymaga od nauczyciela sumienności i dokładności. Jednak jest on niezbędny, ponieważ terminowe wypełnianie swoich obowiązków na pewno sprawi, że zyskamy nieco w oczach naszych uczniów, a należy pamiętać, że młodzi ludzie są bardzo spostrzegawczy.