Artykuł

Jak działają przekaźniki?

Przekaźniki to popularne urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które umożliwiają wywołania ustalonej zmiany w obwodach wyjściowych. Przekaźniki pozwalają reagować na zmiany napięcia, ciśnienia danej cieczy, temperatury czy natężenia prądu. Czytaj dalej i sprawdź działanie przekaźników.

Przekaźnik reaguje na nagłą zmianę pewnej wejściowej wielkości fizycznej w specyficzny sposób. Po przekroczeniu ustalonej wartości, sygnał wyjściowy gwarantuje zmianę skokową, która w praktyce oznacza wyłączenie lub wyłączenie danego układu po przekroczeniu ustalonej wielkości np. temperatury oleju czy wyraźnym i zbyt dużym skoku napięcia.

Rodzaje przekaźników

Wyróżnia się siedem rodzajów przekaźników: przekaźniki czasowe, przekaźniki cyfrowe, przekaźniki statyczne, przekaźniki elektromagnetyczne, przekaźniki bezpieczeństwa, przekaźniki zatrzaskowe,  a także przekaźniki priorytetowe.

Przekaźniki elektromagnetyczne

Zasada działania przekaźników elektromagnetycznych, sprowadza się do zasady elektromagnesu. W praktyce oznacza to, że prąd płynący w zwojnicy przekaźnika, wpływa na wywołanie pola magnetycznego, które gwarantuje przyciąganie stalowej zwory (zwora nazywana jest również kotwicą), która zamyka lub otwiera odpowiedni styk, bądź ich zestaw.

Zasada działania przekaźników elektromagnetycznych, sprowadza się do trzech podstawowych układów (odbiorczego, pośredniczącego, a także wykonawczego). Układ odbiorczy to układ przeznaczony do odbioru zasilania prądu stałego, bądź przemiennego małej częstotliwości. Tego rodzaju układ składa się ze zwojnicy, która jest nawinięta na stalowym rdzeniu.

Zasada układu pośredniczącego sprowadza się do zmiany energii elektrycznej układu odbiorczego na energię strumienia magnetycznego. Zjawisko pojawi się w obwodzie magnetycznym, który jest złożony z rdzenia, zwory, a także jarzma. Z kolei układ wykonawczy jest uruchamiany pod wpływem działania zwory zestawów styków (tzw. sprężyn stykowych).

Warto wspomnieć, że prąd, który płynie w cewce przekaźnika elektromagnetycznego, gwarantuje wytwarzanie strumienia magnetycznego, dzięki któremu możliwe jest przyciąganie zwory do rdzenia, której ruch oddziałuje na zestaw sprężyn stykowych. Wyróżnia się kilka rodzajów zestyków w przypadku przekaźników elektromagnetycznych: zestyk rozwierny R (otwiera się przy zadziałaniu zwory), a także zestyk zwierny T (zamyka się przy zadziałaniu zwory T, zestyk przełączający „RT”, zestyk przełączający „PR”, a także zestyk przełączny bezprzerwowy.