Artykuł

Niebezpieczne odpady azbestowe

Odpady azbestowe są bardzo niebezpieczne, należą do odpadów niebezpiecznych, najbardziej nawet niebezpiecznych w krajach. Kiedyś za takie je nie uznawano, ale dzisiaj są postrzegane jako bardzo niebezpieczne i zasługujące na składowanie bardzo ostrożnie, zgodnie z przepisami. Azbest jest odmianą minerałów, ale jest bardzo szkodliwy. Powoduje tak zwaną pylicę azbestową. Poza tym jest przyczyną chorób opłucnej oraz nowotworów oskrzeli, jajników, nerek oraz krtani. Już na początku 20. wieku uznano azbest za szkodliwy. Francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na ludzki organizm. Rak płuc jest chorobą zawodową osób pracujących z azbestem. W 1997 roku zakazano stosowania w Polsce azbestu, handlu azbestem oraz użytkowania produktów zawierających azbest. Prawo nie jest zawsze przestrzegane, a ryzyko jest ogromne dla osób, które z azbestem pracują. W przeszłości azbestem ocieplano budynki. Teraz tego się nie czyni, wiedząc o szkodliwości azbestu. Niegdyś azbest stosowano w budownictwie, energetyce oraz transporcie. Dzisiaj nie wolno tego robić. Odpady azbestowe należy utylizować w sposób bardzo staranny i zgodny z przepisami. Usuwaniem azbestu z dachów budynków mogą zajmować się wyłącznie specjalistyczne firmy, które wiedzą jak to czynić, aby nie ponieść uszczerbku na zdrowiu. Są to odpady wysokiego zagrożenia. Specjaliści usuwający azbest muszą mieć odpowiednie ubrania oraz rękawice. Nawet wdychanie azbestu jest ogromnie szkodliwe. O tym nigdy nie wolno zapominać, bo to bardzo ważna sprawa.

Podsumowując, odpady azbestowe to odpady szczególne. Nie wolno ich usuwać w sposób  beztroski, w niewłaściwym ubiorze, bo to może powodować wyłącznie zagrożenie i jest niebezpieczne. Warto jednak takimi odpadami zajmować się z pełną troską, a na pewno utylizować je wyłącznie tak, jak określają to ustawy oraz specjalne przepisy. Zbierać i magazynować odpady azbestowe mogą wyłącznie wyspecjalizowane firmy. Nie mogą to być firmy przypadkowe. Jakość takiego działania to bardzo ważna rzecz, bez niej ryzyko jest bardzo wielkie. W Europie azbestu nie używa się w ogóle, ale w krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest on nadal jeszcze spotykany.