Zawód z przyszłością

Gdyby każdy z nas wiedział, jakie zawody będą liczyć się w przyszłości, o wiele łatwiej byłoby planować swoją karierę zawodową. Obecnie możemy jedynie przypuszczać i wierzyć, z pewną dozą prawdopodobieństwa, że określone zawody okażą się przydatne za pięć, dziesięć i więcej lat, a my – staniemy się konkurencyjni i atrakcyjni na rynku pracy.

Jakie są zawody

Zawody można podzielić w zależności od wielu czynników, np. od rodzaju uzdolnień (humanistyczne, ścisłe, artystyczne, rzemieślnicze) lub przeznaczenia. Jeśli chodzi o zawody, które przeznaczone są dla osób z umiejętnościami i wykształceniem humanistycznym, wskazać należy wszystkie zawody dziennikarskie, pisarzy, redaktorów, socjologów, politologów itd. Do tej grupy można zaliczyć również wszelkie zawody związane z pedagogiką.